Białystok
     Mieszka I 8c
     Tel: 85 732 11 69

Aktualnosci
2021-02-12
Prawnik  ...
2021-02-12
  Terapeuta ...
Wyszukiwarka
POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI Stowarzyszenia Rodzin Trzeźwościowych AZYL


I. Dane osobowe

§ 1

1. Użytkownik w celu kontaktu ze Stowarzyszeniem Rodzin Trzeźwościowych AZYL może wypełnić odpowiedni formularz kontaktowy. Wymagane jest tam podanie określonych danych osobowych, które mogą być także podawane w późniejszym czasie.
2. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne.
3. Wszelkie dane osobowe, które Użytkownik wprowadzi do formularza kontaktowego, oraz inne dane osobowe zebrane w trakcie korzystania przez Użytkownika z Portalu są przetwarzane w sposób zgodny z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej „RODO”.

§ 2

1. Administratorem danych osobowych jest   STOWARZYSZENIE RODZIN TRZEŹWOŚCIOWYCH „AZYL” w Białymstoku z siedzibą przy ul. Mieszka I 8C /16, tel. 85/ 732 11 69, e-mail: azyl.bialystok@gmail.com

2. Administrator informuje, że odbiorcami danych osobowych będą: podmioty zapewniające hosting Portalu, podmioty zajmujące się bezpieczeństwem informatycznym Portalu, upoważnione do tego na podstawie odrębnych przepisów organy państwowe.


§ 3

1. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i może dokonać ich weryfikacji lub poprawienia, a także usunięcia, poprzez skierowanie odpowiedniego żądania do Administratora.
2. Użytkownik ma prawo ograniczenia przetwarzania i prawo przenoszenia danych osobowych. Jeżeli dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi, wówczas Użytkownik będzie miał prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
3. Użytkownik ma prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych.


II. Pliki cookies


§ 1

1. Nasze stowarzyszenie nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu (poprzez przeglądarkę internetową) i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Pliki cookies zawierają najczęściej adres strony internetowej, czas przechowywania na urządzeniu użytkownika oraz własny unikatowy identyfikator.
2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w następujących celach prawidłowego działania Portalu.

§ 2

1. Administrator informuje także Użytkowników, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia zapisywanie i przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.
2. Administrator wskazuje także, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego.
3. Pod tymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies w wybranych przeglądarkach internetowych:
o Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek,
o Opera: http://help.opera.com/Linux/9.60/pl/cookies.html,
o Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl,
o Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647,
o Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL
 

III. Środki ochrony danych stosowane przez Administratora

§ 1

Administrator stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

§ 2
W przypadku pytań i opinii dotyczących stosowanej przez Administratora polityki prywatności prosimy o ich przesyłanie na adres e-mail: azyl.bialystok@gmail.com

Mini Galeria
Reklama Na Portalu