Białystok
     Mieszka I 8c
     Tel: 85 732 11 69

Aktualnosci
2021-02-12
Prawnik  ...
2021-02-12
  Terapeuta ...
Wyszukiwarka
Placówki pomocowe
 

1. Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia,

ul. Storczykowa 5, tel. 85 663 56 76,

czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 17.00
 

2. Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień,

ul. Żurawia 14, tel. 85 743 31 25

3. Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnień,

ul. Słonimska 15/1, tel. 85 740 45 50

4. NZOZ VIRTUS,

ul. Antoniuk Fabryczny 10 lok. 1,

tel. 0-85 661 53 33,

czynny od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 do 19.00

5. Młodzieżowy Ośrodek Konsultacji i Terapii

ul. Włókiennicza 7 – I piętro,

tel.85 746 06 23,

czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 19.00.

6. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
- pracownicy socjalni
- Ośrodek Interwencji Kryzysowej, ul. Włókiennicza 7, tel.85 744 50 27
i 85 744 50 28 – czynny całą dobę.

7. Miejska Komenda Policji, ul. Bema 4, tel. 85 677 22 52
Policyjny Telefon Zaufania – 85 677 27-37
Komisariaty Policji:
- I – ul. Lipowa 32 - 85 746 60 51
- II – ul. Warszawska 65 - 85 748 20 61
- III – ul. Upalna 36 -85 654 69 63

8. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

ul. Bema 60/1 pok.2,3,

tel. 85 869 65 60; 85 869 65 61

czynna: poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godz. 7.30 – 15.30, wtorki 8.00 – 16.00.


9. Świetlica Terapeutyczna DDPS

ul. Barszczańska 18, tel. 85 661 94 93,

czynna od poniedziałku do soboty w godz. 10.00 – 18.00.
 

10. Świetlice socjoterapeutyczne:
- ul. Sybiraków 2 – Parafia Rzymskokatolicka p.w. Ducha Świętego
- ul. Mickiewicza 13 – „Nasz Dom: Dobry Pasterz”, e-mail: dbps@zetobi.com.pl
- ul. Stołeczna 5 – „Nazaret”, Zgromadzenie Misjonarek Św. Rodziny,http:// www.misjonarkiswietejrodziny.org.pl e-mail: nazaret@poczta.onet.pl
- ul. Dziesięciny 15 – Stowarzyszenie „Klanza”, http:// www.klanza.bialystok.pl e-mail: białystok@klanza.org.pl
- ul. Św. Mikołaja 5 – Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia, http:// www.eleos.pl e-mail: pom_eleos@bptnet.pl
- ul. Dubois 25 – Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia, e-mail: , http:// www.eleos.pl e-mail:pom_eleos@bptnet.pl
- ul. Warszawska 47 – Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia, http:// www.eleos.pl e-mail: pom_eleos@bptnet.pl
- ul. Radzymińska 1 – Stowarzyszenie Czcicieli Miłosierdzia Bożego im. Ks. M. Sopoćki, http:// www.milosierdzie.bialystok.opoka.org.pl e-mail: milosierdzie@bialystok.opoka.org.pl
- ul. Elewatorska 6 – Katolicki Klub Sportowy „Piast”, e-mail: kkspiast@op.pl
- ul. Stołeczna 12 – Stowarzyszenie „Gniazdozbiór”, http:// www.stumilowylas.friko.pl , e-mail: gniazdozbiorstow@o2.pl

- ul. Warszawska 32 – Caritas Archidiecezji Białostockiej, http:// www.caritas.pl e-mail: białystok@caritas.pl
- ul. Magnoliowa 4 - Stowarzyszenie „Szansa”, http:// www.sprid_szansa.free.ngo.pl , e-mail: sprid_szansa@free.ngo.pl
- ul. Stoczni Gdańskiej 111/10 – Caritas Archidiecezji Białostockiej http:// www.caritas.pl e-mail: białystok@caritas.pl

 

11. Stowarzyszenie „DROGA” –

e-mail: stowdroga@wp.pl
- „Nasz Dom” – ul. Proletariacka 21, tel.85 652 47 17,
- Ośrodek „ETAP” – ul. Włókiennicza 7 , tel.85 744 52 24.

12. KLUBY ABSTYNENTÓW:
 BSKA„KROKUS”, ul. Al.1000-lecia PP 2, tel.85 743 58 43, e-mail: krokus.klub.abstynentow@neostrada.pl
- dyżur terapeuty uzależnień - w każdy wtorek w godz.17.00 – 20.00
- grupy Al.-Anon - w poniedziałek i środę w godz. 18.00 – 20.00 (Klub zapewnia opiekę nad dziećmi)
- grupa dla ofiar przemocy domowej - w każdy wtorek godz.17.30

BSKA„TĘCZA”, ul. Berlinga 8, tel.85 662 08 21
- dyżur terapeuty uzależnień - w każdy czwartek w godz.17.00 -20.00.
 

SAKA „ARKA”, ul. Św. A. Boboli 5, tel.85 661 92 62
 

SRA „PRZYMIERZE”, ul. Pułkowa 9A, tel.85 868 48 80
 

KLUB ABSTYNENTA "AZYL", Białystok, ul.Mieszka I 8C, lok.14, tel.85 732 11 69

-dyżury terapeuty uzależnień, w każdą środę w godz.16.30-17.30

STOWARZYSZENIE "TANGO", Białystok, ul.Radzyminska 16, tel.795 000 765

STOWARZYSZENIE "TABOR" - Białystok, ul.Składowa 7 

13. PUNKTY KONSULTACYJNE DLA OFIAR PRZEMOCY DOMOWEJ (istnieje możliwość uzyskania pomocy prawnej):

Klub Abstynentów „Krokus”, ul. Al.1000-lecia PP 2- konsultacje: poniedziałek i środa w godz. 10.00-12.00 , piątek w godz. 17.00 - 19.00
- dyżur prawnika :co drugi piątek godz. 16.00-20.00.
Klub Abstynentów „Tęcza”, ul. Antoniukowska 60
- dyżur prawnika – każdy wtorek od 17.00 do 19.00
Centrum Ochrony Dziecka i Rodziny, ul. Dziesięciny 15, tel. 85 652 54 94 Czynne codziennie w godz. 8.00 - 20.00 , http:// www.klanza.bialystok.pl e-mail: białystok@klanza.org.pl

 

14. Punkt konsultacyjno-Informacyjny o Problemach Alkoholowych
- ul. Warszawska 32, tel.0-85 740 42 22, czynny: wtorek, środa, piątek w godz. 09.30 - 12.30 , http:// www.caritas.pl e-mail: białystok@caritas.pl
- ul. Warszawska 47, czynny we wtorki w godz. 17.00- 20.00 , http:// www.eleos.pl e-mail: pom_eleos@bptnet.pl
 

 

15. Punkt Informacyjny AA ul. Pietkiewicza 8B,

tel.85 644 17 70, czynny: wtorek, czwartek, niedziela w godz. 17.00 – 21.00
 

16. Rodzinny Telefon Zaufania – 85 743 22 22, czynny w godz. 17.00 - 22.00 .
 

17. Telefon Zaufania - 9288, czynny codziennie w godz. 18.00 - 04.00.
 

18. Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”

tel. 22 499 37 33 ( linia bezpłatna).
 

19. Ogólnopolski Telefon Zaufania:

Narkotyki, Narkomania 0 801 199 990 czynny codziennie w godz. 16.00 - 21.00 .
 

20. Ogólnopolski Policyjny Telefon Zaufania 0 800 120 226 czynny całą dobę
 

21. Rzecznik Praw Obywatelskich – tel. 22 827 62 61
 

22. Ogólnopolski Komitet Ochrony Praw Dziecka – tel.22 626 94 21, 626 94 19
 

23. Biuro Rzecznika Praw Dziecka – 22 696 55 50

 

Mini Galeria
Reklama Na Portalu